اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال
تحقق اقتصاد مقاومتی در گرو توسعه تولید داخلی و توجه به اشتغال است
مقام معظم رهبری

16-11-1395, 18:36

معادن و فلزات

· طراحی و مهندسی، تداركات، ساختمان و نصب و راه اندازی و بهره برداری از مجتمع های صنعتی و تولید فولاد

· سرمایه گذاری در توسعه معادن و صنایع معدنی


تمامی حقوق این سایت برای شرکت سرمایه گذاری اهداف محفوظ می باشد