16-11-1395, 18:35

مالي و اعتباري

  • فعالیت در كلیه عملیات، معاملات و خدمات بانكی، بازرگانی
  • كارگزاری بورس اوراق بهادار
  • انجام كلیه اموربیمه‌های بازرگانی اعم از بیمه اموال، مسئولیت اجتماعی، عرضه خدمات بیمه‌ای بار رعایت قانون تاسیس بیمه مركزی ایران و بیمه‌‍گری
  • انجام امور كارگزاری رسمی بیمه ای براسا قانون تاسبس بیمه مركزیتمامی حقوق این سایت برای شرکت سرمایه گذاری اهداف محفوظ می باشد