16-11-1395, 18:37

مأموريت شركت

ماموریت شركت، مدیریت حرفه‌ای و كارآمد منابع در اختیار و سرمایه‌گذاری های جدید در فعالیت‌های سودآور به ویژه در حوزه‌های نفت، گاز و پتروشیمی می‌باشد. برآیند تلاش های شرکت سرمایه گذاری اهداف، صیانت و افزایش بازدهی سهامداران این شركت ویژه بوده و شركت با سرلوحه قرار دادن ارزش‌های اساسی، ماموریت و رسالت بنیادی خود را ازدیاد ارزش افزوده برای ایفای تعهدات آتی صندوق ها به بازنشستگان صنعت نفت تلقی می‌نماید. 


تمامی حقوق این سایت برای شرکت سرمایه گذاری اهداف محفوظ می باشد