16-11-1395, 18:32

ارکان جهت ساز سرمایه گذاری اهداف

اركان جهت ساز شرکت سرمایه گذاری اهداف
 
1) چشم انداز
    >اولین در جذب سرمایه
    >پربازده ترین در میان شركت‌های سرمایه‌گذاری
    > یكتا در خلق و بهره مندی از فرصت ها
    > كارآمد در مدیریت منابع
2) ماموریت
مدیریت حرفه‌ای و كارآمد منابع در اختیار و سرمایه‌گذاری های جدید در فعالیت‌های سودآور به ویژه در حوزه‌های نفت، گاز و پتروشیمی
 
3) ارزش های بنیادین
   > پایبندی به اصول اخلاقی
  >رویكرد سیستمی بر بستر  ICT
  > انسجام و یكپارچگی در راستای تحقق اهداف
  > توجه به توسعه پایدار و متوازن
  > توجه به شایسته گزینی و توسعه خلاقیت
  > پاسخگو بودنتمامی حقوق این سایت برای شرکت سرمایه گذاری اهداف محفوظ می باشد