11/15 1395

 

بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال ٩٤، به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط اجازه داده شده است به منظور سرمایه گذاری در طرح‌های نفت و گاز با اولویت میدان‌های مشترک نسبت به انتشار اوراق مشارکت ارزی ـ ریالی بـه مبلغ پنج هزار میلیارد تومان اقدام کند.
بر اساس این گزارش سهم صندوق توسعه ملی از محل منابع حاصل از صادرات نفت (شامل نفت خام، میعانات گازی و فرآورده های نفتی) به مبلغ شش میلیارد و ششصد و هفتاد و دو میلیون دلار به حساب صندوق واریز شده است.
در سال ٩٤ مقدار نفت خام تولیدی معادل یک میلیارد و بیست و چهار میلیون بشکه به ارزش چهل و پنج میلیارد و هفتصد و پنجاه و سه میلیون دلار و مقدار میعانات گازی تولیدی معادل یکصد و نود و شش میلیون بشکه به ارزش نه میلیارد و نه میلیون دلار بوده است.
از نفت خام تولیدی و موجودی اولیه، مقدار چهارصد و دوازده میلیون بشکه به ارزش هفده میلیارد و نهصد و پنجاه و یک میلیون دلار صادر و ششصد و سیزده میلیون بشکه تحویل پالایشگاه ها شده است، همچنین از میعانات گازی تولیدی و موجودی اولیه، مقدار یکصد و یک میلیون بشکه به ارزش چهار میلیارد و یکصد و نود و چهار میلیون دلار صادر و شصت و یک میلیون بشکه تحویل پالایشگاه ها و پتروشیمی ها شده است.

تمامی حقوق این سایت برای شرکت سرمایه گذاری اهداف محفوظ می باشد