11/16 1395

 

اطلاعات رسمی دولتی و همچنین داده های کشتیرانی نشان می دهد مجموع واردات نفت خام چین، هند، کره جنوبی و ژاپن از ایران در ماه گذشته میلادی به یک میلیون و ٨٩٠ هزار بشکه در روز رسید.

در ماه دسامبر سال ٢٠١٦ میلادی، واردات نفت ژاپن از ایران با ٤٠ درصد افزایش به ٢٤٦ هزار و ٢٤٣ بشکه در روز، واردات نفت چین با ٣٠ درصد رشد به ٦٨٩ هزار و ٥٣٠ بشکه در روز رسید.

هند و کره جنوبی نیز در این دوره به ترتیب روزانه ٥٤٦ هزار و ٦٠٠ بشکه و ٤١٠ هزار و ٣٨٧ بشکه در روز نفت از ایران خریدند.

افزایش صادرات نفت ایران از جمله مهمترین دستاوردهای برجام به شمار می آید که با تلاش بی وقفه فعالان صنعت نفت محقق شده و کارشناسان بینالمللی را شگفت زده کرده است.

تمامی حقوق این سایت برای شرکت سرمایه گذاری اهداف محفوظ می باشد