16-11-1395, 18:34

فناوري و اطلاعات

  • راه‌اندازی مركز صدور گواهی میانه نفت
  • ارائه خدمات امضاء دیجیتال، لیست الكترونیكی امن، مهر زمانی، سنجش سازگاری نرم‌افزارها با زیرساخت كلید عمومی امنیت تعاملات الكترونیكی، مشاوره و نظارت بر طرح‌های انفورماتیك، تهیه و اجرای طرح‌های جامع فنآوری اطلاعات و ارتباطات
  • مشاوره و استقرار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
  • نیازسنجی و امكان‌سنجی پرونده الكترونیك . كارت هوشمند سلامت صندوق بازنشستگی گاركنان صنعت نفت
  • راه‌اندازی طرح ملی شبكه اجتماعی دانش بنیان نفت

تمامی حقوق این سایت برای شرکت سرمایه گذاری اهداف محفوظ می باشد